Skip to content

Vanntåkeanlegg

sprinkler fog

Vanntåkeanlegg benyttes ved lav brannbelastning eller manglende vannforsyning

Et vanntåkeanlegg bekjemper flammer med en forstøvet tåke av vann. Et slikt anlegg er derfor å foretrekke i bygninger der den offentlige vannforsyningen ikke har den nødvendige kapasiteten til å drive et sprinkleranlegg.

Flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle sprinkleranlegg

Vanntåketeknologien kan med fordel benyttes for eksempel i kontorbygninger, museer og institusjoner med lav brannbelastning. Vanntåkeanlegg har en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle sprinkleranlegg:

  • Lavere vannforbruk og dermed lavere krav til vannforsyning og færre vannskader ved slukning
  • Mindre rør og enklere montering
  • Større dekningsareal per dyse
Tilbake til toppen