Skip to content

Sprinkleranlegg – bekjemper brannen når den oppstår

sprinkler brand

Forsikringsgodkjent sprinklerinstallatør

Norsk Sprinklerteknikk utfører service, bygger om eksisterende sprinkleranlegg og installerer nye sprinkleranlegg.
Et sprinkleranlegg bekjemper brannen når den oppstår. Sprinklerhodene aktiveres når temperaturen rundt det enkelte sprinklerhodet stiger til en fastsatt verdi.
I tillegg til slukningsfunksjonen varsler de fleste nyere anlegg automatisk brannvesenet, slik at du er sikker på en hurtig og effektiv brannbekjempelse.
Vi kan hjelpe deg uansett om du har et eksisterende anlegg, eller om du trenger et nytt.

Bruksområder for sprinkleranlegg

Norsk Sprinklerteknikk prosjekterer, leverer, monterer og utfører service på sprinkler- og slukningstekniske løsninger til skoler, pleiehjem, trappeoppganger, parkeringshus, hoteller, kontorer, butikksentre, lagerbygninger og produksjonslokaler m.fl.

Tilbake til toppen