Skip to content

Sprinkleranlegg i parkeringshus

sprinkler parkeringshus

Vi deltar gjerne i planleggingen av sprinkleranlegg i tidlig fase

P-hus og p-kjellere blir i dag ofte utstyrt med sprinkleranlegg. I den forbindelse er det viktig å se på det drifts- og vedlikeholdsmessige forhold under prosjekteringen av anleggene for å oppnå en god økonomi på lang sikt.

Et feilprosjektert eller feilutført sprinkleranlegg kan koste anleggseier mange unødvendige driftsutgifter. Koordinering med andre installasjoner er viktig, og det er en god idé å få sprinklerfirmaet tidlig med i planleggingsfasen.

Feilprosjekterte sprinkleranlegg er dyre i drift

På grunn av faren for frost er mange sprinkleranlegg konstruert som tørre sprinkleranlegg – det vil si anlegg som er luftfylt frem til en sprinkler aktiveres.

Det er viktig at sprinkleranlegget kan tømmes helt for vann etter at det har vært utløst. Det betyr at sprinkleranlegget må utføres med fall, og at det ikke må kunne oppstå vannlommer som kan fryse.

Tilbake til toppen