Skip to content

Sprinkleranlegg i lagerbygninger

sprinkler lager

Endrede krav til sprinkleranlegg

I Norden finnes det mange logistikksentre og lagerhoteller. I dag er de fleste lagre så store at det må installeres sprinkleranlegg. Samtidig er objektene som lagres, av en annen kvalitet og innpakning enn for bare noen tiår siden.

Ny emballasje stiller nye krav til sprinkleranlegget

Mange paller pakkes inn i krympefolie, varene pakkes inn separat i bobleplast eller kassene fylles med skumgummi og flamingokuler. Dette stiller strenge krav til sprinkleranlegget. Her er det viktig å få avklart stablingshøyder, reolinndelinger samt hva det er som skal lagres og hvordan det er innpakket, helt fra starten av.

Sprinkleranlegg i reoler og himlinger

Vi har i dag mange muligheter til å kunne beskytte disse lagrene, dels med sprinklerhoder i reoler og dels ved at unngå sprinklerhoder i reoler og kun benytte sprinklerhoder i tak. I dag utføres derfor mange anlegg kun med sprinklerhoder i himlingen, noe som gir en større innredningsfleksibilitet i lageret.

Tilbake til toppen