Skip to content

Prosjektering av sprinkleranlegg

sprinkler cad

Prosjekteringsavdeling med bred kompetanse

Det krever omfattende kunnskap og erfaring å prosjektere optimal brannsikring. I Norsk Sprinklerteknikk og Dansk Sprinklerteknik har vi en egen prosjekteringsavdeling som prosjekterer alle våre brannsikringsanlegg. Avdelingens medarbeidere er i besittelse av et bredt spekter av kompetanser; sertifiserte sprinkleringeniører, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og tekniske designere.

3D-tegning og modulering i AutoCAD

Vi har en rekke AutoCAD-spesialister som lager detaljerte sprinkletegninger for alle rommene i de bygningene vi arbeider med.

3D-tegning og prosjektering i Revit

Revit er et 3D-tegneprogram som vi benytter i prosjekteringsfasen. Fordelen ved å tegne i 3D er at vi allerede i tidlig fase kan kontrollere for eventuelle kollisjoner med andre installasjoner og konstruksjoner. Dette gjør at eventuelle utfordringer / problemstillinger kan håndteres i prosjekteringsfasen, og ikke på byggeplassen.

Hydraulisk beregning i Canute

Vi bruker programvaren Canute til å utarbeide en hydraulisk beregning av våre sprinkleranlegg.

100 års erfaring

Medarbeiderne i prosjekteringsavdelingen har til sammen over 100 års erfaring. Vi håndterer alle former for prosjekter, helt fra serviceoppgaver, mindre og større ombygginger og til trappesprinkleranlegg til store kontorbygninger og haller.

Tilbake til toppen