Skip to content

Installasjon av sprinkleranlegg

sprinkleranlaeg installation

Korrekt installasjon – systematisk vedlikehold

Hvis din virksomhet rammes av brann, kan det få fatale konsekvenser. Derfor betyr kvaliteten på anlegget ditt alt. I Norsk Sprinklerteknikk vet vi hvor viktig det er at brannsikringsanlegget fungerer som det skal.

En viktig faktor i optimal brannsikring er korrekt installasjon av anlegget. Når installasjonen av et sprinkleranlegg skal planlegges, må det tas høyde for en rekke forhold i prosjekteringen. Det er en god idé å spørre deg selv: «Hvordan kan jeg best mulig fremtidssikre anlegget mitt?» Endringer i bruken av en bygning kan medføre store omkostninger for en omlegging av anlegget.

Innledende vurderinger

Før et prosjekt igangsettes, er det nødvendig å vurdere følgende tekniske forhold:

  • Hvordan kan anlegget klassifiseres og varekategoriene defineres?
  • Hvordan og hvor høyt lagres varene?
  • Blokkstabling eller reoler?
  • Hvordan er reolene bygget?
  • Vannforsyningsforhold – hva kan den offentlige forsyningen levere?

Vi foreslår at du involverer vår sprinkleringeniør så tidlig som mulig i planleggingen, slik at du sparer penger og sikrer din bygning mot brann – langt inn i fremtiden!

Tilbake til toppen