Skip to content

Salg av håndslukningsutstyr

brandslukker

Fullt sortiment av håndslukingsutstyr

Norsk Sprinklerteknikk fører et fullt sortiment av håndslukningsutstyr inkl. branntepper, CO2-slukkere, pulverslukkere og vannslukkere.

Forsikring & Pension, bransjeorganisasjonen for forsikrings- og pensjonsselskapene i Danmark, opplyser om at det hvert år i Danmark oppstår rundt 80 000 forsikringsanmeldte branner. Men heldigvis gjør tilgjengelig håndslukningsutstyr at kommunale brannmannskap kun rykker ut til 25 prosent av disse brannene.

Håndslukningsutstyr er altså et viktig supplement til et brannsikringsanlegg og kan i mange tilfeller forhindre at brannen utvikler seg.

Tilbake til toppen