Skip to content

Brannsikring med sprinkleranlegg i trappeoppganger

sprinkleranlaeg trapperum

Økte krav til brannsikring av hovedtrapper

Før i tiden var det som regel både en hovedtrapp og en baktrapp i de fleste bygninger. Nå velger mange å fjerne baktrappen når en bygning skal rehabiliteres. Dette øker kravene til brannsikringen av hovedtrappen, som vil være den eneste fluktveien hvis det skulle oppstå brann.

Lovpålagte sprinkleranlegg når baktrappene fjernes

I 2006 gjennomførte DBI, NOVA5, DOMINIA samt Byfornyelse København et fullskalaforsøk med sprinkling av en trappeoppgang i en eiendom under brann. Forsøket ble vellykket! Siden mai 2006 har sprinkling i trappeoppganger derfor vært brukt som lovlig brannsikring når baktrappene i bygninger fjernes. I Danmark gjelder dette tilfeller der gulvene i øverste etasje ligger maksimalt 22 meter over bakkenivå. Se rapporten her: Brannsikring av tretrapper ved bruk av sprinkling

I Danmark trenger man ikke lenger å skifte ut gamle tretrapper. Før i tiden var det et krav at gamle tretrapper ble revet ned og erstattet av trapper i stål eller betong – ganske enkelt for å øke sikkerheten i tilknytning til brann. Dette er midlertidig ikke nødvendig lenger. Sprinkleranlegget sørger for at selv tretrapper forblir brannsikre!

Sprinkleranlegg i hver etasje

Sprinkleranlegget fungerer slik at det monteres én sprinkler i hver etasje. Sprinklerhodene aktiveres når temperaturen i trappen overskrider 68 grader. Samtidig trenger du ikke å bekymre deg for trappeoppgangens utseende; sprinkleranlegget er nesten usynlig siden det typisk plasseres mellom entrédørene.

Billigere rehabilitering av trapperom

Sammenligninger viser at det ofte er omkring 2,4 millioner kroner billigere å rehabilitere hovedtrappen og installere sprinkleranlegg i trappeoppgangen enn det er å skifte ut hovedtrappen med en ny trapp i stål eller betong.

Bevar verdifull arkitektur med sprinkleranlegg

Et sprinkleranlegg kan være så diskret utformet at det er mulig å bevare en gammel, vakker hovedtrapp – uten å gå på kompromiss med brannsikkerheten!

Tilbake til toppen